ĐẦM A THÔ DÀI TAY VAI TRỄ

1,499,000.00 1,049,300.00

KÍCH THƯỚC: S,  M,  L,  XL